Vogue — Belgische editie

EDITORIAL DESIGN

Vogue — Belgische editie is een vlaams katern in de Nederlandse Vogue, gemaakt door het Feeling-team.

Projectinfo

  • — 2017
  • — Chef redactie Els Keymeulen
  • — Art director Tom van Noten
  • — Lay-out Line Broeckx
  • — Oplage 22 500

Projectinhoud

  • — Lay-out
  • — Print
  • — Magazine